U heeft al 3 vermeldingen toegevoegd
Privacyverklaring

Wat is het doel van de privacyverklaring?
In deze verklaring informeren wij u over de gegevens die wij van u verwerken. U komt onder andere te weten welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe lang deze worden bewaard en met wie wij deze gegevens delen.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de algemene gegevensbeschermingswet. Wij nemen uw privacy zeer serieus en u kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Toepassing van privacyverklaring
Deze privacyverklaring informeert u over de omgang van persoonsgegevens door Rotterdam Wonen. De verklaring is omtrent het gebruik van persoonsgegevens van onze verhuurders, alsmede websitebezoekers, inschrijvers, kandidaat-huurders, huurders, garantstellers en overige andere potentiële bewoners zoals onderhuurders en medehuurders.

Identiteit van Rotterdam Wonen
Rotterdam Wonen is ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel) met KvK nummer ‘77078934’ onder het ingeschreven handelsnaam Rotterdam Wonen. Het hoofdkantoor van Rotterdam Wonen is gevestigd aan de Rusthoflaan 108A, 3034 XP te Rotterdam. Rotterdam Wonen is schriftelijk bereikbaar per post of per e-mail: info@rotterdamwonen.nl. Rotterdam Wonen is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzamelen van gegevens
Rotterdam Wonen verzamelt gegevens van u op de volgende manieren:

1 ) Rechtstreeks van u: bijvoorbeeld door uw registratie op onze website of het indienen van documenten.

2) Via een derde partij: als onderdeel van onze huurdersselectie verzamelen wij informatie van een derde partij; zoals Google.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rotterdam Wonen?
Wij verwerken verschillende gegevens, afhankelijk van hoe ver u bent in ons huurproces. Naarmate het huurproces vordert worden er meer gegevens verwerkt.

Bij de inschrijving op onze website
Wanneer u zich registreert op onze website verzamelen wij gegevens zodat wij kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen van de verhuurder om een woonruimte te huren en zodat wij kunnen beoordelen of een woonruimte aan uw behoeften voldoet of niet. Zo weet u zeker dat u een kans wanneer u komt bezichtigen.

De gegevens die wij verzamelen zijn uw contactgegevens, gegevens over uw
inkomenstype en -hoogte, opleiding, een eventuele garantsteller en uw woonwensen.

Wij kunnen deze informatie delen met verhuurders van woonruimtes waarop u reageert om  te bepalen of u voldoet aan de voorwaardes. Verder delen wij deze informatie met niemand.

Wij bewaren deze informatie totdat u zich afmeld van onze website. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@rotterdamwonen.nl.

Na het bezichtigen van een woonruimte
Als u het huurproces wilt voortzetten na het bezichtigen van een woonruimte, vragen wij u om de volgende documenten zodat wij zeker weten dat u voldoet aan de eisen van de verhuurder.

Van u en de medebewoners vragen wij:

– Indien werkend: werkgeversverklaring en loonstroken van de afgelopen 3 maanden;
– Indien zelfstandig: KvK uittreksel, vermogen & schuldenbalans, winst- & verliesrekening van het afgelopen jaar en de contactgegevens van uw accountant;
– Indien student: bewijs van inschrijving studie (overzicht DUO);
– Bewijs van overig inkomen;
– Verhuurdersverklaring
– Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (met alleen inkomen zichtbaar);
– Kopie legitimatiebewijs;
– Kopie bankpas;

Van een eventuele garantsteller vragen wij:

– Werkgeversverklaring;
– Loonstroken van de afgelopen 3 maanden;
– Indien zelfstandig: Uittreksel KvK, vermogen & schuldenbalans, winst- & verliesrekening van het afgelopen jaar en contactgegevens accountant;
– Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (met alleen inkomen zichtbaar);
– Kopie legitimatiebewijs;
– Kopie bankpas;

De volgende gegevens van de huurder en overige bewoners vragen wij zelf aan:

– Eigenaar vorige woning via het Kadaster;
– Uitspraken Huurcommissie op meest recente adres via de website van de Huurcommissie;
– Verificatie werkgeversverklaring (hoogte inkomen, duur overeenkomst, intentie voor verlenging, sprake van loonbeslag of lening) via telefonisch of schriftelijk contact met de werkgever;
– KvK inschrijving werkgever via de website van de Kamer van Koophandel;
– Website werkgever;
– Bij zelfstandigen: KvK inschrijving accountant via de website van de Kamer van Koophandel en de website accountant; verwachting ontwikkeling jaarresultaten via telefonisch of schriftelijk contact met de accountant;
– Credit check via EDR Credit Services (Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacy rechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.);
– Google resultaat op persoon;
– Facebook resultaat op persoon;
– LinkedIn resultaat op persoon.

De volgende gegevens van de borgsteller vragen wij zelf aan:

– Verificatie werkgeversverklaring (hoogte inkomen, duur overeenkomst, intentie voor verlenging, sprake van loonbeslag of lening) via telefonisch of schriftelijk contact met de werkgever;
– KvK inschrijving werkgever via de website van de Kamer van Koophandel;
– Website werkgever;
– Bij zelfstandigen: KvK inschrijving accountant via de website van de Kamer van Koophandel en website accountant; verwachting ontwikkeling jaarresultaten via telefonisch of schriftelijk contact met de accountant;
– Credit check via EDR Credit Services (Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacy rechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.);
– Google resultaat op persoon;
– LinkedIn resultaat op persoon.

Indien de verhuurder de potentiële huurder niet accepteert, worden de gegevens direct vernietigd. Wanneer de verhuurder besluit een huurovereenkomst aan te gaan, worden de gegevens van de huurder, medehuurder(s) en de garantsteller bewaard. Als makelaar kunnen wij door de verhuurder aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een beroepsfout. Door deze gegevens op te slaan hebben wij bewijsmiddelen als wij in een procedure stellingen moeten bewijzen tegen een beroepsfout.

Na goedkeuring van de verhuurder
Na goedkeuring van de verhuurder helpen wij u met het regelen van uw nutsvoorzieningen. Daarna zullen wij uw naam, nieuwe adres en contactgegevens delen met onze partnerleverancier van nutsvoorzieningen, Wise Connection, als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zij regelen dan kosteloos, snel en makkelijk al uw nutsvoorzieningen

Delen van persoonsgegevens met derden
Rotterdam Wonen verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend na uw toestemming, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij hebben overeenkomsten met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rotterdam Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw eigen gegevens inzien, veranderen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotterdam Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamwonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Bovenkant
nl_NL